Jenaplan

Jenaplan

‘Samen leren, samen leven’

Een Jenaplanschool is de maatschappij in het klein. Kinderen leren er van jongs af aan dat zij verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Dit komt goed tot uiting in de Basiswerkvormen: gesprek, spel, werk, viering.

Gesprek

Op Jenaplanscholen hebben kinderen een duidelijke stem, die te horen is in allerlei vormen en met name in de kring. De kring is de plek waar de kinderen en de leerkracht elkaar ontmoeten. De plek waar het verloop van de dag wordt doorgenomen en geëvalueerd, waar belangrijke gebeurtenissen en onderwerpen aan de orde komen, waar plannen gemaakt worden en waar wordt besproken hoe het in de groep gaat. Kinderen leren er een verhaal vertellen, voor hun mening uitkomen, hun gevoelens formuleren. Spreken en luisteren horen bij elkaar. En dus leren ze ook met respect te luisteren naar de ander, door te vragen en in te haken op wat een ander zegt.

Vaak heeft de leerkracht een leidende rol in de kring, maar ook kinderen kunnen deze rol vervullen.

Spel

Spelen is, met name voor jonge kinderen, de natuurlijke manier van zijn. Kinderen hebben eigenlijk altijd zin om te spelen. Daarom nemen wij spelen heel serieus! Spelen en leren kunnen prima hand in hand gaan. We laten kinderen veel spelen en intussen veel leren.

In de onderbouw gebeurt dit bijvoorbeeld in de huishoek en in de bouwhoek. Kinderen leren rekenkundige vaardigheden en begrippen van het bouwen met blokken: groot en klein, licht en zwaar, welke blokken passen op elkaar? Ze verrijken hun woordenschat in het rollenspel dat zij spelen in de huishoek of in het winkeltje. Bij oudere kinderen gebruiken we spelletjes en liedjes om letters te leren, de tafels of het vervoegen van de werkwoorden. Zo is leren leuk en wil je het blijven doen.

Werk

Kinderen zijn op school om veel te leren en daarom wordt er hard gewerkt! Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • De kleuters kiezen tijdens spelen/werken een activiteit. Soms is dit spelen in de huishoek of bouwhoek. Soms werken de kinderen met de juf aan een opdracht. En soms werken de kinderen zelfstandig aan een taakje.
  • De leerkracht geeft de kinderen instructie en aansluitend oefenen de kinderen de leerstof, samen of zelfstandig, in een werkboekje of op de computer.
  • De kinderen hebben een weektaak en werken tijdens de blokperiode zelfstandig aan taken waarbij zij de leerkracht niet direct nodig hebben.
  • De kinderen werken, alleen of in groepjes, aan een onderzoek, werkstuk of presentatie over een onderwerp dat bij het thema hoort.
  • Samen met ouders werken kinderen in de tuinbakken om de school heen. Bollen planten, zaaien, onkruid wieden en oogsten. Heerlijk met je handen in de grond.
  • Enkele kinderen van de midden-, tussen- en bovenbouw werken samen in de leerlingenraad. Zij bespreken wat nog anders en beter kan in de school. Ze werken plannen uit en maken een voorstel voor het team.

Deze verschillende werkvormen wisselen we af. Zo leren kinderen ook samenwerken, zelfstandig problemen oplossen, plannen en hun eigen tijd indelen. En afwisseling in werkvormen houdt het werk ook leuk!

Viering

Vieren is meer dan een feestje bouwen. Vieren betekent: elkaar ontmoeten, verbinding voelen, genieten van samen zijn.

Dat doen we in de groep als er een bijzondere gebeurtenis is, bijvoorbeeld een verjaardag, afscheid van iemand die gaat verhuizen, de overgang naar een volgende bouw.

En we vieren met de hele school samen. Als er een nieuw thema begint of om elkaar te vertellen wat we geleerd hebben. We vieren de wisseldag als de groepen voor het nieuwe jaar gevormd zijn. We nemen feestelijk afscheid van groep 8. We spelen samen op de sportdag. En natuurlijk zijn er vieringen rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Suikerfeest. Aan het einde van het schooljaar vieren we samen met ouders, kinderen en teamleden het eindfeest. Want dat kunnen we ook: een feestje bouwen!

Thema's

Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie, het leren kennen van de wereld om ons heen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ze willen leren, nieuwe dingen ontdekken, op onderzoek uitgaan. Die nieuwsgierigheid zetten we in, wakkeren we aan. We kiezen thema's die de kinderen aanspreken, aanzetten als het ware, zodat ze zin hebben om te leren.

Thema's als de Romeinen, het menselijk lichaam, insecten, sport, eten en drinken lenen zich allemaal voor spelen, ontdekken, onderzoeken. We gaan uit van de vragen van kinderen. Want vragen stellen kunnen kinderen als de beste! En dan maar op zoek naar antwoorden. Door te lezen, te kijken te doen. Door creativiteit in te zetten, samen te werken, oplossingen te zoeken. Soms gaat het mis, moet je het nog eens proberen, doorzetten. Ook dat is leren.

Keuzecursussen

Er is zoveel dat interessant is om te leren! Te veel om in een schoolweek te passen. En daarom is het ook belangrijk om te leren kiezen. Wat vind ik interessant? Waar wil ik me in verdiepen? Waar wil ik beter in worden? Daarvoor zijn de keuzecursussen.

Een paar keer per jaar kiezen kinderen zelf wat ze willen leren. Koken of dansen? Schaken of schilderen? Haken of zingen? Het kan van alles zijn. De cursussen worden gegeven door leerkrachten, vakleerkrachten of ouders.

Stamgroepen

Onze school is ingedeeld in stamgroepen. Een stamgroep is een groep van ongeveer 25 kinderen van twee verschillende leerjaren. U leest er meer over onder de tab 'Groepen'.