Groepen

Stamgroepen

Onze school is ingedeeld in stamgroepen.

Een stamgroep is een groep van ongeveer 25 kinderen van twee verschillende leerjaren. In de stamgroep is elk kind een keer de jongste en een keer de oudste in de groep. Elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen leren kinderen zo op een natuurlijke manier. Aan het begin van het jaar krijgt elk jongste kind een ouder kind als maatje, de jongste kinderen leren van de oudsten hoe de gang van zaken is in de klas. De oudere kinderen kunnen de jongeren helpen bij hun werk en leren verantwoordelijkheid te dragen voor een ander.

Sommige lessen worden met de hele stamgroep gedaan, zoals kringgesprekken, gym, creatieve lessen en de activiteiten rond het thema (wereldoriëntatie). Bij andere lessen geeft de leerkracht de jaargroepen apart instructie, dit gebeurt met name bij rekenen en spelling. En er zijn lessen waarbij kinderen op niveau instructie krijgen, bijvoorbeeld bij technisch lezen en begrijpend lezen, dit gebeurt vaak groepsdoorbroken.

Voor de leerkrachten heeft de verdeling in stamgroepen als voordeel dat er altijd twee paralelgroepen zijn. Leerkrachten kunnen daardoor samenwerken bij het voorbereiden van lessen, thema's en activiteiten. Ook binnen ons team is samenwerken belangrijk!

We hebben op dit moment 8 stamgroepen in de school, 2 stamgroepen vormen samen een bouw.

 

De stamgroepen

De stamgroepen zijn onderverdeeld in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
 

Onderbouw
dit zijn de groepen 1/2

Zeepaardje

Octopus

Middenbouw
dit zijn de groepen 3 en 4/5

Schateiland (groep 3)

Windroos (4/5)

Kraaiennest (4/5)

Bovenbouw
dit zijn de groepen 6/7/8

Het Rif

Zeven zeeën

Waterval

De Waterval is een groep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

Voor sommige kinderen is het 'gewone’ werk in de klas heel gemakkelijk en weinig uitdagend. Deze kinderen hebben behoefte aan werk waarbij ze meer zelf op onderzoek uit moeten gaan en moeilijker problemen moeten oplossen. Één keer in de week werken deze kinderen in de Waterval.

Er is een groep voor kinderen van groep 3, 4 en 5 en een groep voor kinderen van groep 6, 7 en 8. De kinderen komen één uur in de week samen onder leiding van juf Ellen (intern begeleider) en juf Masha (onderwijs assistent). Zij werken dan aan een project, waar ze later in de klas zelfstandig verder aan kunnen werken.