Dit is Atlantis

Ons verhaal

“Het beste wat je kunt worden is jezelf”

Welkom op de site van Jenaplanschool Atlantis. De school waar je de kans krijgt om jezelf te worden. Ontdekken wie je zelf bent, gaat het beste samen met anderen. Op Atlantis leren kinderen dat ieder kind uniek is, dat ieder kind uniek mag zijn. Hoe fijn het is dat we allemaal verschillend zijn, want al die verschillen maken ons samen sterker.

Deze gedachte is voor ons heel belangrijk en staat centraal in alles wat we doen. Saamhorigheid en gemeenschapsvorming zijn van belang in ons onderwijs en in hoe wij het onderwijs organiseren. De kinderen zitten in een stamgroep met twee leerjaren bij elkaar. Elk kind is een keer de jongste en een keer de oudste in de groep. Elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen leren kinderen zo op een natuurlijke manier.

We dagen kinderen uit om zich als totaal persoon te ontwikkelen, met hoofd, hart en handen. We bieden een breed scala van activiteiten aan, zoals muzieklessen, creatieve workshops, tuinwerk, sportactiviteiten, filosoferen, theater.

De ouders van onze kinderen zien we als partners in de opvoeding en in de schoolse ontwikkeling. Op allerlei manieren zijn ouders betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Samen zorgen we ervoor dat kinderen de school verlaten met een rugzak vol kennis, vaardigheden en ervaringen. Dat ze zelfbewust de maatschappij tegemoet kunnen treden als betrokken en mondige jonge mensen.

En verder? Verder zijn we een heel leuke en gezellige school, waar iedereen zichzelf kan zijn.

Onze naam

Atlantis is een eiland uit de Griekse mythologie, waarover werd gezegd dat het een paradijs op aarde was. De samenleving was hoogontwikkeld en de mensen kwamen niets tekort. Er waren prachtige tuinen, vruchtbare landbouwgrond en opvallende architectuur. Helaas werden de eilandbewoners steeds hebberiger. Ze gingen op rooftocht en wilden steeds meer. Uiteindelijk was de maat vol voor de Griekse goden, als straf kwamen er grote natuurrampen, waardoor Atlantis voorgoed wegzonk in zee.

Wij willen dat ons Atlantis een klein stukje paradijs is in het leven van onze leerlingen. Een omgeving waar kinderen, ouders en teamleden met plezier naar toe komen. Waar kinderen zich op verschillende gebieden optimaal kunnen ontwikkelen. Natuurlijk willen we niet de fouten maken van de bewoners van het oude Atlantis. Samen werken, delen, zorg dragen voor elkaar en voor de omgeving zijn in ons onderwijs heel belangrijk.

Het mysterie rond Atlantis, of het nu echt bestaan heeft of niet, prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van de kinderen. Ook dat is voor ons onderwijs van belang. Je verwonderen, vragen stellen, op onderzoek uitgaan, experimenteren. Met name bij wereldoriëntatie werken we aan deze vaardigheden. Meer hierover leest u bij 'thematisch werken’.

Tenslotte: onze school staat in de Waterschapsbuurt. Ons 'zeekoninkrijk’ past daar goed in! In de school hebben ruimtes en groepen namen die te maken hebben met de zee, zoals Kajuit, Waterval, Zeepaardje, Onderzeeër, Het Rif.

Ons team

Het team van Atlantis bestaat uit 20 enthousiaste professionals.
 

Directeur


Locatieleider


Zeepaardje


Octopus


Schateiland


Windroos


Kraaiennest


Zeven zeeën


Het rif


Intern Begeleider


Onderwijs assistenten


Vakleerkracht bewegingsonderwijs


Administratie


Conciërge

Net als bij ons onderwijs aan de kinderen is samenwerking binnen ons team erg belangrijk. Collega's die samen in een bouw werken hebben wekelijks paralleloverleg om met elkaar uit te wisselen hoe het werken in de groep verloopt, samen te plannen en met elkaar te sparren over activiteiten voor de groepen. Daarnaast werken de teamleden in werkgroepen samen aan onderwerpen waarin de school zich verder wil ontwikkelen, zoals rekenen, taal of Jenaplanonderwijs.

Er zijn ook werkgroepen waarin ouders en teamleden samenwerken, dit noemen we spanten. De spanten hebben als een doel een activiteit voor de kinderen op school te organiseren. Zo hebben we een tuinspant, feestspant, biebspant en sportspant. U leest er meer over bij het tabblad ‘Ouders’.

We vinden het belangrijk dat we ons als team en als individuele professionals blijven ontwikkelen. We volgen scholing met het hele team, bijvoorbeeld op het gebied van Jenaplanonderwijs, rekenen, sociale veiligheid. En teamleden kunnen individueel een training of opleiding volgen op een gebied waar zij zich verder in willen verdiepen.

Ons gebouw

Sinds 2014 hebben we een prachtig nieuw gebouw aan de Schuitenhuisstraat. Natuurlijk heeft elke groep zijn eigen fijne lichte ruimte. Groepen delen een brede gang, waarin ook gewerkt kan worden. Er is een speellokaal voor de voorschool en de onderbouw, waarin de kinderen heerlijk kunnen bewegen. Op de eerste verdieping is de Zaal, een grote open ruimte waar we onze vieringen houden en kinderen kunnen samenwerken. Ook is de bibliotheek hier ingericht. Er is een keuken, die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt tijdens de keuzecursussen.

De Waterval-groep (zie groepen) heeft een eigen lokaal, waar de kinderen werken aan allerlei projecten. Verder is er een ruimte voor de BSO en voor voorschool De Berenboot. Er zijn kantoortjes waar kinderen alleen of in een klein groepje kunnen werken met één van onze onderwijs assistenten. En er is een groot terras met tuinbakken.

Om de school heen ligt een mooi groen plein met klimtoestellen en een voetbalveld. Kinderen vervelen zich hier niet snel! Er is lekker veel ruimte voor iedereen. Voor de peuters en kleuters is er een apart plein met een zandbak. En er is allerlei ander materiaal om mee te spelen. De fietsen zijn favoriet! Om de school zijn ook veel tuinbakken, deze worden verzorgd door de kinderen van onze school onder begeleiding van het Tuinspant. Meer informatie daarover vindt u bij ‘ouders'.

Wij zijn AMOS

Wij zijn AMOS, een groep van 29 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie.

Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto, maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag.

Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit.

Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

Onze kernwaarden

Als AMOS maken wij verschil door wat wij doen. Die daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging, door onze kernwaarden. Die overtuiging laat zich samenvatten in twee motto’s.

  • Je staat in het leven voor de uitdaging om je talent te ontdekken en dat te ontwikkelen, het maximale hieruit te halen;
  • Het is belangrijk om iets terug te doen voor je gemeenschap, je stad. Of om met onze betreurde oud-burgemeester van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”.

Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we onze kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen en zich bewust te worden dat betrokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken.

En bovenal bestaat AMOS uit doeners: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht.

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit.

Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Voor meer informatie: www.amosonderwijs.nl